Vad är en Diaspora?

En diaspora syftar på en grupp människor med liknande förfäderliga rötter utanför det land man bor i. I Rosengård, Malmö, finns till exempel en stor irakisk diaspora då ett stort antal människor flyttat från Irak och har liknande förfäderliga band. En del menar att för att det ska räknas som en diaspora måste andra kriterier uppfyllas, exempelvis att personerna lämnat sina ursprungsländer på grund av specifika anledningar eller att tiden som personerna spenderat i värdlandet måste uppgå till ett visst antal år.

Varför är det intressant?

Det är framförallt intressant då människor tenderar att genom sitt arv från ursprungsländerna bosätta sig med människor från samma diaspora i värdlandet. Detta då människor identifierar sig som en del av en grupp människor somPersian_Diaspora har liknande förfäderliga rötter till ursprungslandet. Det kan röra sig om både nationella, religiösa eller etniska folkgrupper.

Även om de förfärderliga rötterna går bakåt flera generationer är det något som påverkar individer än idag, då arvet från ursprungsländerna ofta förs nedåt i generationerna. Därför behöver inte en person känna sig direkt kopplad till ett specifikt landområde eller ursprungsland, utan ofta handlar det om att man identifierar sig med traditioner, kultur, språk eller mat, med mera. Men det kan som sagt variera från person till person, vilket gör att tillhörigheten i en viss diaspora är väldigt personlig.

Dagslägets problematik

Diaspora spelar en stor roll för både värdländer och ursprungsländer. Det sker ofta utbyten mellan familjemedlemmar som bor i värdlandet och de som bor kvar i ursprungslandet. Därför är det viktigt att diskutera ämnet, då det i dagens läge i många delar av världen är kritiskt, framförallt då många olika nationella och etniska folkgrupper är på flykt. Dessa personer spelar en stor roll för både värdländer och ursprungsländer. De vill ofta komma i arbete och kanske skicka hem pengar till familjer i värdlandet som inte haft möjligheten att följa med.