Svenska diasporan i USA

Sverige har under många år varit ett land som många vill immigrera till. Men vad många inte diskuterar är att Sverige har en lång historia av emigration, det vill säga att många svenskar faktiskt utvandrat från Sverige på grund av olika anledningar. Detta främst i mitten av 1800-talet, då många valde att bosätta sig i USA.

Den stora utvandringen

USA har länge varit ett föregångsland för Sverige med sina läckra Roulettekasinon i Las Vegas och breda, långa shoppingavenyer i New York. Men i mitten av 1800-talet innebar en resa till USA något helt annat. Man lämnade Sverige på grund av samma anledningar som folk lämnar sina hemländer idag. Nämligen svält, dålig jordbruksproduktion och fattigdom. Mellan de mest kritiska åren 1868-1873 beräknas det att nästan 120.000 svenskar emigrerade till USA.httpsstatic-ssl-businessinsider-comimage5763b6829105842a008c9bf5-1333swedenswedishfans

USA lockade framförallt då många hade släkt och vänner i landet som skickade hem brev och berättade om hur bra livet var. De hade då både fotografier, fina kläder och bördig mark, vilket inspirerade många av dem som funderade på att utvandra. Många lockades också med emigrationspropaganda och löften om arbete, något det var kort om i Sverige på den tiden.

Var i USA bosatte de sig?

De flesta svenskarna som utvandrade till USA kom först i land i New York, var man sedan utgick ifrån. Många höll sig därefter till de nordliga och nordöstra delarna av landet, framförallt i delstaterna Illinois, Minneapolis och Montana. År 1900 framkom det också att Chicago, vilket ligger i Illinois, var den stad efter Stockholm som hade flest svenskfödda invånare.

Svenskar i USA idag

Idag har emigrationen lett till att många amerikaner har svenska rötter, oklart är dock hur mycket av svenska kulturen som lever kvar. Emigrationen från Sverige är dock tydlig genom att många platser i USA har svenska namn. Framförallt i delstaten Minnesota var man kan hitta platser som är namngivna efter Kalmar, Borgholm, Ronneby och Stockholm bland annat.