Svenska attityder till invandring

Diaspora är ett ämne som det ständigt diskuteras om, framförallt genom migrationsdebatten, då det är migration som skapar en diaspora. En del menar att migration är dåligt, medan andra omfamnar det.

Vad tycker svenskarna?

Under de senaste årt1larg.immigration.bouys_.getty_en har de svenska åsikterna om invandring vuxit allt starkare. Är det verkligen så? Förr i tiden har det främst varit yngre personer som är emot flyktingmottagande och invandring. Enligt forskning är det numera de yngre som är mest toleranta. Det menar forskare är på grund av utökade kontakter mellan personer med invandrarbakgrund och svenskfödda. Främst genom sociala medier, diversifierade klasser i skolan och fritidsgårdar exempelvis. Det är istället främst äldre människor som är emot invandring till Sverige i dagsläget.

Genom den starka framväxten av Sverigedemokraterna har det också visat sig att invandringsfrågan ligger på bordet. Eftersom flera andra partier också tagit upp frågan har det visat sig att dessa partierna också är beredda att ha restriktiva åtgärder vad gäller invandringen. Politikerna representerar folket och man kan således se en ökning i behovet av restriktiva åtgärder i invandringspolitiken. Åtgärderna som tagits av Socialdemokraterna för att minska invandringen var också väl uppskattade av många medborgare i Sverige.

Hur kan media påverka åsikterna?

Rapporteringen kring invandring har under de senaste åren varit hektisk och återkommande. Det är en fråga som väckt debatt och känslor bland många. En del menar att rapporteringen i media är förskönande och för positivt, där någonting döljs. Andra menar att invandringen framställs som för negativt och bygger upp fördomar mot invandrarna.

Enligt forskare kan media påverka åsikter på flera sätt, framförallt genom omfattningen på rapporteringen, där ju mer invandringskritisk rapportering som förs, desto fler invandringskritiska åsikter kommer fostras. Det är därför viktigt att man som medborgare håller koll på vad man läser och är medveten om vad man läser, så att man inte läser osanningar eller blir desinformerad vad gäller fakta.