Om oss

På denna hemsidan kommer man kunna läsa om diaspora och olika artiklar om själva begreppet, dess innebörd och hur olika diaspora kan se ut runt om i världen bland annat. Artiklarna kommer framförallt att kretsa kring att ge information t5201426914_957dc36dc1_o-618x423ill den som är intresserad och varför det är viktigt att diskutera diaspora. Inte bara för att utbilda sig, utan också för att förstå ett land eller en kultur och varför människor flyttar runt i världen.

Det är framförallt viktigt att hålla igång en diskussion om ämnet då det är väldigt aktuellt. Människor flyttar på sig alltmer runtom i världen och lämnar sina ursprungliga hem var man har sina biologiska rötter. I en mer globaliserad värld är det vanligt att människor får jobb i andra länder och flyttar på sig ofta. Men det kan också vara andra anledningar till att människor förflyttar sig, bland annat krig, förföljelse, naturkatastrofer eller helt enkelt att man söker efter ett bättre liv.

Ämnet är något som som påverkar oss alla dagligen. Kanske har man nyss blivit kär i någon eller så har man fått en ny arbetskamrat från en specifik diaspora. Då kan det vara intressant att lära sig mer av dennes kultur, hur de lever sina liv och hur deras traditioner ser ut. Det kan också vara intressant att se vilka diaspora som finns i Sverige och var de finns. Men också var den största svenska diasporan finns utomlands. På denna hemsidan kommer du få information om begreppet diaspora, men också spännande och saklig information kring vad begreppet innebär och hur det ser ut i Sverige och andra länder.