Diaspora och ursprungslandet

En diasporas kopplingar till ursprungslandet kan variera och bero helt och hållet på individen. Kanske har personen aldrig hälsat på i ursprungslandet eller så föddes den där. Det är just därför en persons kopplingar kan variera så pass mycket till sin diasporas ursprungsland.

Hur ofta besöker en person från en diaspora sitt ursprungsland?

När man reserglobe-with-immigrants beror det ofta på vilka intressen man har. Ofta handlar det om vad man är intresserad av. De flesta reser ofta och hälsar på sin släkt, men för en person som tillhör en viss diaspora från flera generationer tillbaka är det inte säkert att denne ens besöker sitt ursprungsland. Kanske åker man hellre på en casino cruise i Karibien med sina bästa polare eller solsemester i Thailand. Just därför kan det variera hur ofta en person från en diaspora besöker sitt ursprungland. Eller om man överhuvudtaget ens gör det.

Hur kan kopplingarna till diasporans ursprungsland se ut?

En del invandrare som kommer till Sverige har som sagt starkare kopplingar till sin diaspora. De som är nyanlända från exempelvis Syrien eller Irak i dagsläget har ofta starkare kopplingar medan de som kom till Sverige under 90-talet från forna Jugoslavien ofta har mindre starka kopplingar. Detta är framförallt för att dessa har integrerats och fått möjlighet att växa in i samhället.

Kopplingarna till sin diaspora kan också variera beroende på vilken kultur eller ursprungsland man kommer ifrån. En del kulturer har starkare arv och traditioner än andra. Exempelvis personer som kommer från religiösa länder har ofta mer starka traditioner genom bland annat levnads- och matregler.

Å andra sidan har personer som kanske är tredje generationens invandrare ofta mindre starka kopplingar. Kanske har de bara fått höra om sitt ursprungsland av vänner och familj, det gör således att relationen kan förändras. Ibland kan det också leda till osäkerhet i var man som person hör hemma då man är någonstans i mitten mellan ursprungslandet och värdlandet.