Diaspora i framtiden

Debatten om diaspora är något som kommer ligga kvar i framtiden. Många olika nationella och etniska folkgrupper kallar numera Sverige sitt hem. Därför är det viktigt att hålla frågan vid liv, då problem kan komma och gå vad gäller diaspora, framförallt beroende på vad som händer i världen.

Diaspora i Sverige i framtiden

Debatten om diaspoemotionheader_4ra är framförallt viktigt för att få människor i arbete i Sverige, då många invandrande entreprenörer ibland kan gå arbetslösa. Genom att istället integrera dessa bättre kan det hjälpa Sverige ekonomiskt genom jobbskapande. Men det kan också hjälpa ursprungslandet genom att det bidrar till stabilitet, jobb och utbildning.

Det är också viktigt att lära sig, förstå och diskutera om olika nationella och etniska folkgrupper i Sverige och i världen. Detta då man enklare kan utveckla partnerskap inom samhällsfrågor då man förstår och respekterar varandras behov. Det kan också öppna upp Sverige och gör det till ett mer diversifierat land, där olika kulturer kan leva fritt.

Världsproblem

Förståelsen för en diaspora är också viktigt för att förstå banden till ursprungslandet. I samband med folkomröstningen i Turkiet 2017 har flera medier rapporterat att den turkiska diasporan i flera länder varit splittrad på grund av partipolitisk tillhörighet. Genom att identifiera och förstå olika bildningar inom en viss diaspora kan man således förstå och få inblick i vad som händer i ursprungslandet exempelvis. Då många inom en diaspora har unika band till ursprungslandet genom vänner, släkt och familj. Både ekonomiskt, socialt och politisk.

Förståelsen är också viktig globalt, då alltmer människor är på flykt runtom i världen. Framförallt från Mellanöstern och Afrika. Detta kommer i framtiden leda till att alltfler söker sig till nya länder, vilket gör att en ny diaspora skapas. För politiker är det därför viktigt att förstå dessa mönster för att på ett bra sätt integrera dessa i olika länder. Förståelsen i en viss diaspora kan således göra det enklare för de som i framtiden väljer att förflytta sig från ett land till ett annat.