Diaspora och ursprungslandet

En diasporas kopplingar till ursprungslandet kan variera och bero helt och hållet på individen. Kanske har personen aldrig hälsat på i ursprungslandet eller så föddes den där. Det är just därför en persons kopplingar kan variera så pass mycket till sin diasporas ursprungsland. Hur ofta besöker en person från en diaspora sitt ursprungsland? När man … [Read more…]

Den somaliska diasporan i Sverige

Den somaliska diasporan i Sverige brukar klassas som en av de största. I Sverige bor närmare 70000 utlandsfödda somalier. De flesta av dessa har sedan 1970-talet flytt på grund av krig, konflikter och förföljelse i ursprungslandet Somalia. Förutom somaliska talar många av dessa arabiska, engelska och italienska. Områden med extra starka rötter i Somalia är … [Read more…]

Svenska diasporan i USA

Sverige har under många år varit ett land som många vill immigrera till. Men vad många inte diskuterar är att Sverige har en lång historia av emigration, det vill säga att många svenskar faktiskt utvandrat från Sverige på grund av olika anledningar. Detta främst i mitten av 1800-talet, då många valde att bosätta sig i … [Read more…]

Svenska attityder till invandring

Diaspora är ett ämne som det ständigt diskuteras om, framförallt genom migrationsdebatten, då det är migration som skapar en diaspora. En del menar att migration är dåligt, medan andra omfamnar det. Vad tycker svenskarna? Under de senaste åren har de svenska åsikterna om invandring vuxit allt starkare. Är det verkligen så? Förr i tiden har … [Read more…]

Diaspora i framtiden

Debatten om diaspora är något som kommer ligga kvar i framtiden. Många olika nationella och etniska folkgrupper kallar numera Sverige sitt hem. Därför är det viktigt att hålla frågan vid liv, då problem kan komma och gå vad gäller diaspora, framförallt beroende på vad som händer i världen. Diaspora i Sverige i framtiden Debatten om … [Read more…]

Vad är en Diaspora?

En diaspora syftar på en grupp människor med liknande förfäderliga rötter utanför det land man bor i. I Rosengård, Malmö, finns till exempel en stor irakisk diaspora då ett stort antal människor flyttat från Irak och har liknande förfäderliga band. En del menar att för att det ska räknas som en diaspora måste andra kriterier … [Read more…]

Invandring till Sverige

För att få en klar bild över hur diasporan ser ut i Sverige är det viktigt att se hur invandringen sett ut, då det främst är världshändelser som krig och katastrofer som gjort att människor invandrat till Sverige. Därför kommer invandringen i modern historia presenteras genom viktiga händelser där invandringen varit som störst. Första- och … [Read more…]