Diaspora och arbete i Sverige

När väl en person bestämmer sig för att flytta ifrån sitt ursprungsland ställs det många krav. Ofta händer det att människor som kommer till Sverige stannar där diasporan finns och inte kommer in i arbete. Således leder det till att människor inte integreras och istället endast rör sig inom ramen för sin diaspora vilket gör att man inte lär sig språket eller de sociala koderna.

Är det verkligen hela sanningen?

Många flyktingar och migranter som kommer till Sverige har anammat den svenska kulturen helt och hållet, samt nästan revolutionerat hur småbutiker och småföretag arbetar i Sverige. I nästan varje svensk by och stad kan man hitta en Sweden-640x480butik som drivs av en person med rötter utanför Sverige. Butikerna säljer allt från tobak och nyhetstidningar till livsmedel och nybakat bröd. Något dessa små butiker också är kända för är att vara en samlingsplats, inte bara för ungdomar som vill ha en billig godisbit att ta med sig till skateboardrampen, utan också för föräldrar och äldre som kanske vill spela på hästar, lotto eller köpa en trisslott. I många fall finns där både stolar, bord och tv där folk samlas på kvällar och helger för att ta del av spelbonusar som freespins över en kopp kaffe tillsammans.

Vad säger de med rötter utomlands?

Enligt statistik har det visat sig att nästan en femtedel av utrikesfödda i Sverige är delägare i ett företag. Många av dessa menar att man stött på flera hinder, vilka främst var negativa attityder från andra i samhället. En del hade svårt att hyra lokal och till och med svårt att skaffa ett bankkonto. Dock uttrycker många av egenföretagarna hur viktigt det är som nyinkommen i Sverige att inte endast stanna i den diaspora man själv tillhör utan att man måste lära sig språket, kulturen och normerna för att lyckas. Framförallt för att kunna driva ett framgångsrikt företag.